Bình Định: Đổi mới công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến khoáng sản

- Thứ Ba, 17/01/2023, 06:03 - Chia sẻ

Ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch, quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động đến môi trường; chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tế trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt…