Long An

Bảo đảm cơ sở, tính khả thi các nội dung trình kỳ họp

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 20:44 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh Long An vừa họp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan cho ý kiến việc tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp thứ 12 sẽ dự kiến tổ chức ngày 3.11. HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung về điều chỉnh vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, thu hồi đất năm 2023; sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) và dự án ĐT.837B đoạn còn lại; thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thủ Thừa…

Đối với Kỳ họp thứ 13, dự kiến tổ chức từ ngày 7- 8.12. HĐND tỉnh sẽ đánh giá công tác của Thường trực, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và tình hình phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm,… của năm 2023, xác định nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, chế độ chính sách, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, biên chế công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã… Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

z4823367255141_8ff8c8c66ebe8d47680439cc5ecc9e56.jpg -0
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều kết luận cuộc họp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng; nội dung trình phải bảo đảm cơ sở pháp lý, thực tiễn, có tính khả thi; hồ sơ, thủ tục phải chặt chẽ, đầy đủ theo quy định, được hoàn chỉnh và gửi đúng thời gian để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng.

Đối với các nội dung lớn, quan trọng, UBND tỉnh phải đề xuất Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy chế làm việc trước khi trình HĐND tỉnh.

Về công tác lấy phiếu tín nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, cá nhân liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định để việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đúng pháp luật, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng thực chất và mang lại hiệu quả thực sự.

Công Thành
#