Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát

- Thứ Ba, 16/01/2024, 12:46 - Chia sẻ

Với phương châm không ngừng đổi mới, đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, năm qua, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 17 cuộc giám sát và hơn 30 cuộc khảo sát.

Việc tổ chức giám sát các chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh được tiến hành theo kế hoạch; tạo sự chủ động để Thường trực, các Ban và các cơ quan liên quan mời tham gia Đoàn giám sát. Khi triển khai, có sự điều hòa, phối hợp hoạt động nên hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung và thời điểm đại biểu thực hiện.

Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tổ chức giám sát sâu và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tăng cường giám sát tại thực địa, trực tiếp nghe ý kiến, phản ánh của Nhân dân địa phương. Trong hoạt động giám sát, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện và các sở, ngành liên quan.

Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát -0
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh xem xét hồ sơ hoạt động của HĐND huyện Gia Bình. Nguồn: ITN

Kết quả giám sát được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh; trong đó, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và kiến nghị đối với từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành. Các báo cáo giám sát cung cấp thông tin hữu ích giúp đại biểu HĐND có cơ sở để thảo luận và quyết định các vấn đề, biểu quyết thông qua các nghị quyết; các kết luận, kiến nghị trong báo cáo giám sát được đôn đốc, theo dõi thực hiện. Các cấp, các ngành, các địa phương có sự phối hợp khá chặt chẽ trong quá trình giám sát và thực hiện kiến nghị qua giám sát.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất về công tác quản lý hoạt động dược và quản lý, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, kít xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đối với Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh gửi các kiến nghị đến Bộ Y tế, được Bộ Y tế trả lời và giải trình 100% các kiến nghị tại Văn bản số 3559/BYT-VPB1 ngày 12.6.2023 về những khó khăn, vướng mắc, bất cập thuộc lĩnh vực y tế cấp cơ sở ở địa phương.

Chuyên đề thứ 2, Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với Thường trực HĐND cấp huyện, một số đơn vị, địa phương xã, phường, thị trấn. Kết quả thu được là căn cứ quan trọng để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng phương án chỉ đạo hoạt động của HĐND các cấp.

Chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh giám sát về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển năm 2024. Đối tượng giám sát là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp. Đây là những đơn vị được lựa chọn để trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Kết quả giám sát của Thường trực là căn cứ quan trọng để các Sở tiếp tục chuẩn bị về nội dung, các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh đạt kết quả tốt. 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện bám sát chương trình giám sát, tổ chức 109 cuộc khảo sát, giám sát. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong thực hiện chính sách, pháp luật; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc những vấn đề cử tri quan tâm, có nhiều ý kiến.

Điển hình như HĐND TP. Bắc Ninh giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đối với phụ nữ và thanh niên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; HĐND TP. Từ Sơn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

HĐND huyện Tiên Du giám sát về công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023; HĐND thị xã Thuận Thành giám sát về công tác tổ chức và hoạt động của HĐND xã, phường trên địa bàn; HĐND thị xã Quế Võ giám sát về việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, đô thị văn minh; HĐND huyện Yên Phong giám sát về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; HĐND huyện Gia Bình giám sát về giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; HĐND huyện Lương Tài giám sát về công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện…

Đồng thời, Thường trực HĐND 2 cấp còn chú trọng giám sát thông qua các phiên họp thường kỳ hàng tháng và các phiên giải trình. Tuy nhiên, số lượng các phiên giải trình còn ít. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 1 phiên giải trình về an toàn thực phẩm; HĐND thị xã Quế Võ tổ chức phiên giải trình về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra thị xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hoạt động giám sát theo chuyên đề của Thường trực HĐND 2 cấp còn một số hạn chế, đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ rõ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 vừa qua, đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phan Phương
#