Bạc Liêu: HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 12

- Thứ Bảy, 28/10/2023, 18:12 - Chia sẻ

Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức Kỳ họp thứ 12  -0
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu tại kỳ họp

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 cán bộ lãnh đạo thuộc khối HĐND (5 người) và khối UBND (17 người), có 6 người không lấy phiếu tín nhiệm do không đủ thời gian.

Kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, có 39/42 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 92,8% số phiếu), 3 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, có 30/42 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 71,43% số phiếu), 11 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp. 

HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức Kỳ họp thứ 12  -0
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi; quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, việc thông qua Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để tỉnh định hướng, đề ra quyết sách trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Vũ Châu
#