Bắc Giang: Sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề ngày 4.10

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 23:14

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XIX. Dự kiến, kỳ họp tổ chức ngày 4.10, xem xét, thông qua một số dự thảo nghị quyết: Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (2021 - 2025); chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ (Lục Ngạn) theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác. Các đại biểu nhất trí cao thời gian, địa điểm, chương trình kỳ họp và đề nghị làm rõ tên, nội dung các dự thảo nghị quyết, tránh bổ sung, điều chỉnh khi trình HĐND tỉnh; UBND tỉnh hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước ngày 20.9 để Thường trực, Ban Kinh tế và Ngân sách thẩm tra, khảo sát thực tế.