BẮC GIANG: Nhiều cụm công nghiệp chưa xây dựng trạm xử lý nước thải

- 05:22, 16/05/2022

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn huyện Lạng Giang, Đoàn giám sát HĐND tỉnh chỉ ra: Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm; đến nay mới chỉ có 1 CCN Tân Hưng đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, CCN Đại Lâm xây xong trạm xử lý nước thải (giai đoạn 1, do ngân sách đầu tư, mới đang vận hành thử), các CCN còn lại chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải; 3 CCN chưa xây dựng đường giao thông nội bộ, đó là CCN Nghĩa Hòa mở rộng, CCN Đại Lâm mở rộng và CCN Hương Sơn… Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện rà soát lại quy hoạch chi tiết các CCN để yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đầu tư hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch; lựa chọn thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN phù hợp với ngành nghề của CCN và lợi thế của địa phương.