BẮC GIANG: Kiến nghị quy định việc tặng kỷ niệm chương cho đại biểu dân cử

- 01:06, 11/05/2022

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 2 dự thảo luật: Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) và Luật Cảnh sát cơ động. Cho ý kiến dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đa số đại biểu đánh giá cao việc bổ sung thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh trong việc quy định tên Kỷ niệm chương, đối tượng, tiêu chuẩn được tặng Kỷ niệm chương tại khoản 2, Điều 70, tuy nhiên, quy định này không được cụ thể hóa tại các Điều 78, 79 của dự thảo luật cũng như không có căn cứ thực hiện. Đại biểu đề nghị nên quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Kỷ niệm chương cho ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đối với dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, kiến nghị bổ sung nội dung HĐND và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện các chính sách ưu tiên khác đối với lực lượng cảnh sát cơ động theo quy định.