Bắc Giang: Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

- Thứ Tư, 21/09/2022, 05:32 - Chia sẻ

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động, giai đoạn 2020 - 2022 tại huyện Yên Dũng, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy: bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ doanh nghiệp không tham gia BHXH cho người lao động còn cao; nợ các loại hình Bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước; nhiều doanh nghiệp vi phạm số lượng lớn tăng vọt ở năm 2022… Ban nhấn mạnh BHXH huyện cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình và đề xuất hình thức, giải pháp giải quyết các vấn đề tồn đọng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như doanh nghiệp...