Vĩnh Phúc: Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

- Thứ Tư, 08/09/2021, 05:21

Chiều 7.9, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hạn chế và bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, thực thi Luật Kinh doanh bảo hiểm; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp như: Bổ sung quy định về phòng, chống việc trục lợi bảo hiểm; đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong kinh doanh bảo hiểm. Cần làm rõ tính đặc thù quy định trong hợp đồng bảo hiểm và trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm; bổ sung quy định thể hiện sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; quy định rõ về giấy phép thành lập, hoạt động và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm…

Hải Lam