Tuyên Quang: Quan tâm hỗ trợ đầu tư vùng đồng bào di dân tái định cư

- 05:39, 09/01/2022

TXCT xã Thượng Giáp, Yên Hoa, huyện Na Hang sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XIX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận các đề xuất ý kiến, kiến nghị về: Vướng mắc trong giải quyết việc giao đất, giao rừng cho người dân; đầu tư hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn; tu sửa, nâng cấp cải tạo đường lưới điện; cải tạo hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt; quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào di dân tái định cư, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa... Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo huyện Na Hang đã trực tiếp trả lời những vấn đề cử tri quan tâm. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri; đồng thời, bày tỏ mong muốn cử tri chú trọng hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống.

LINH NGUYỄN