Tây Ninh: Khảo sát việc tách thửa đất, hình thành khu dân cư, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Tây Ninh

- 07:03, 24/01/2022

Để cung cấp thông tin phục vụ phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và việc tách thửa đất, hình thành khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát và làm việc với UBND thành phố Tây Ninh. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề về việc triển khai hướng dẫn việc trả lại đất cho Nhà nước để thực hiện các công trình công cộng và thực hiện quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý việc tách thửa, phân lô trong khu vực quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen và khu vực Cầu K18 Kênh Tây, phường Ninh Thạnh; việc cắm mốc, thông báo việc cắm mốc sau quy hoạch; việc quản lý, xử lý lấn chiếm ở một số tuyến đường hẻm trên địa bàn thành phố…

Ngọc Minh