TP. Hà Tĩnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,62%

- 06:31, 11/08/2021

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố, 6 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm “mục tiêu kép”. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 6,62%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của tỉnh 0,24% (toàn tỉnh đạt 6,38%). Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, thành phố vẫn chủ động phối hợp, kêu gọi thực hiện nhiều dự án trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển quỹ đất tạo động lực thu hút các dự án đầu tư; hoàn thành nhiều dự án chỉnh trang đô thị… Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch; tập trung xây dựng phương án di dời Cụm công nghiệp Bắc Quý; triển khai kế hoạch "Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và logistics TP. Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025”…

BÌNH LÊ