Quảng Nam: Kỳ họp cuối năm sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 23:25

Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 về 4 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực. Trong đó, nhóm 1 thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, tập trung vào công tác quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nhóm 2 thuộc lĩnh vực xây dựng. Giải pháp hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 là nội dung nhóm 3 - du lịch. Đối với nhóm 4 - lĩnh vực y tế, nội dung đề cập đến các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng; giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn; việc triển khai thực hiện chủ trương điều trị F0 tại y tế cơ sở...

THANH HIỀN