Phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang đường Yên Phụ

- Thứ Sáu, 20/11/2020, 01:41

UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang đường Yên Phụ đoạn từ đường Thanh Niên đến cầu Long Biên với chiều dài khoảng 1,6km. Các hạng mục chỉnh trang gồm: Cải tạo, sửa chữa các hư hỏng và thảm lại mặt đường; tổ chức lại giao thông nút Yên Phụ - Cửa Bắc và các vị trí khác; sửa chữa, thay thế các hư hỏng của hệ thống đèn tín hiệu… Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 22 tỷ đồng. 

L.HUỲNH