Nghệ An: Kỳ họp thứ 4 dự kiến được tổ chức từ ngày 7 - 9.12

- Thứ Sáu, 26/11/2021, 06:04

Theo Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XVIII của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày, từ ngày 7 - 9.12. Bên cạnh những nội dung thường kỳ của kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung chuyên đề như: Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; các nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 và các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn…

HOÀNG THANH