Lào Cai: Đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thứ Năm, 13/01/2022, 05:50

Tại phiên họp thường kỳ lần thứ 7 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban, Tổ và đại biểu HĐND tỉnh chủ động xây dựng, ban hành chương trình hoạt động, giám sát năm 2022 theo kế hoạch, bảo đảm việc giám sát không trùng lặp, chồng chéo, tránh gây phiền hà cho đối tượng được giám sát; làm tốt công tác tiếp công dân và đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giao Văn phòng phối hợp với Đài PT - TH tỉnh thực hiện các chuyên mục tuyên truyền liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐND, trả lời công dân; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; hoàn thiện đề tài khoa học “Lịch sử chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 1946 - 2021”; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Hà Hương