Khánh Hòa: Thống nhất chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

- Thứ Sáu, 26/11/2021, 06:03

Trước tác động của đại dịch Covid-19, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo. Với mục tiêu vừa bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị thiếu đói, vừa cân đối nguồn lực địa phương, tại phiên họp thường kỳ tháng 11 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất chủ trương về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, mức hỗ trợ cụ thể: 500.000 đồng/người. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, cần được hỗ trợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TRẦN VĂN