Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII

- Thứ Tư, 08/12/2021, 14:32
Sáng 8.12, tại TP. Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Công Huấn, Hoàng Xuân Tân đồng chủ tọa kỳ họp.

Dự Kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng…

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Đánh giá khách quan, toàn diện, dự báo đúng tình hình

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu cho biết: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2021; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xem xét, đánh giá kết quả công tác năm 2021 của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh. Nghe báo cáo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh. Nghe và thảo luận báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo của các sở, ban, ngành và các địa phương trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác được trình bày tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian 1 buổi để thảo luận ở tổ. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành hữu quan trả lời chất vấn việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời, thảo luận, thông qua 21 nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và quyết định một số nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá thực tế, khách quan, toàn diện và dự báo đúng tình hình; trên cơ sở đó, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi để hoàn thành kế hoạch năm 2022. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo… Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề trọng tâm, các kiến nghị của cử tri. Từ thực tiễn sinh động cuộc sống và yêu cầu cơ sở, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp các ý kiến có chất lượng và hiệu quả vào các nội dung đã nêu, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày báo cáo kinh tế - xã hội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày báo cáo kinh tế - xã hội

Trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm cho biết: Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận, trách nhiệm, đoàn kết của Nhân dân trong toàn tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Nổi bật, tổng thu ngân sách đạt gần 6.494 tỷ đồng (kế hoạch 5.428 tỷ đồng); sản xuất công nghiệp tăng 6,83% so với năm trước; khánh thành và đưa vào sử dụng các dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất gần 300MW; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6% (kế hoạch 0,6%); tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 68,75% (kế hoạch 68%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,4% (kế hoạch 66%)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 8/21 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; sản xuất kinh doanh phục hồi còn chậm; du lịch, thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề; đời sống, việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính chuyển biến chưa tích cực. An ninh, trật tự một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Đại biểu dự kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm cũng cho biết: Năm 2022, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 6,0 đến 6,5%; thu ngân sách trên địa bàn 6.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 52 đến 53 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 đến 1,8% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025...

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá 2021-2025; thực hiện thực chất hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trình bày báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trình bày báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh

Bảo đảm các quyết sách phù hợp thực tiễn và  khả thi 

 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp năng lực thực tiễn, phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có những ý kiến thảo luận, góp ý xác đáng và quyết định đúng đắn, đảm bảo các quyết sách đề ra đều phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao; UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đối với nội dung thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu HĐND tỉnh không chỉ chú trọng đến kết quả đạt được, mà cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân. Trong đó, cần lưu ý ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 còn có nguyên nhân chủ quan, khách quan nào khác mà trong các báo cáo liên quan chưa thể hiện rõ... Đồng thời, cần nhìn nhận, đánh giá hết sức khách quan, thấu đáo về các nguyên nhân, qua đó giúp HĐND, UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng cho năm 2022.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Đối với nhóm các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu thảo luận kỹ trước khi quyết nghị, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy nhưng cũng phải căn cứ dự báo tình hình năm 2022 để đảm bảo tính khả thi… Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, cần phát huy tốt dân chủ, khách quan, theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn, trách nhiệm cao. Sau chất vấn, HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa, các biện pháp, giải pháp mà các thành viên trả lời chất vấn đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh nhanh chóng triển khai đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; rút ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để có định hướng đúng đắn, qua đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm tiếp theo phù hợp với tình hình…. “Dự báo năm 2022, thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Diệp Anh