Hơn 260.000 nghìn lượt khách đến Thủ đô trong tháng 2

- Thứ Năm, 04/03/2021, 22:37

Theo Sở Du lịch, trong tháng 02.2021, khách du lịch đến Thủ đô ước đạt hơn 262.000 nghìn lượt khách, giảm 79,9% so với cùng kỳ năm 2020. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2021, khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 1,29 triệu lượt khách, giảm 62,8% so với cùng kỳ năm trước.

L.HUỲNH