Tại buổi họp thông qua kết quả giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” mới đây, Thường trực HĐND tỉnh lưu ýmộtsố vấn đề về: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầmnhìn đến năm2050,xác định đâylàmột trong những nhiệmvụ trọng tâm trong năm 2022; tiếp tục huy động, bố trí vốn ngân sách địa phương cho công tác lập quy hoạch, tăng tỷlệ phủ kín quy hoạch chi tiết, để cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu và quy hoạch chung đô thị; tăng cường tránh nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan tham mưu trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạmpháp luậtvề quản lý,sử dụng đất đai theo phân cấp; rà soát, kịp thờixử lý đối với các quy hoạch chậm triển khai, không còn phù hợp…

PV