Hải Dương: Thông qua 2 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3

- 05:22, 08/09/2021

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) bằng hình thức trực tuyến, thảo luận, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ quốc lộ 5 đến khu công nghiệp (KCN) Phúc Điền mở rộng) và Nghị quyết về chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025. Đây đều là những công trình, lĩnh vực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ quốc lộ 5 đến KCN Phúc Điền mở rộng) theo hướng tiếp nhận tài trợ, giao nội dung xây dựng cầu và đường dẫn cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư có ý nghĩa thiết thực trong việc xã hội hóa nguồn lực từ doanh nghiệp theo hình thức hợp tác công tư, giúp giảm áp lực cân đối nguồn lực đối với nguồn vốn đầu tư công.

THÁI HÒA