H. Hiệp Hòa, Bắc Giang: Tập trung các nguồn lực về đích nông thôn mới

- Thứ Tư, 11/08/2021, 06:30

Theo ghi nhận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện, mặc dù bị tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bước đầu hồi phục, tăng trưởng trở lại. Huyện tập trung các nguồn lực hoàn thành tiêu chí huyện về đích nông thôn mới. Công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực. Những tháng cuối năm 2021, huyện xác định 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Trong đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiên trì “mục tiêu kép”.

LÊ HẠNH