Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An BÙI DUY SƠN: Đẩy nhanh tiến độ, phân bổ đồng đều vaccine, đặc biệt cho vùng nông thôn

- 16:17, 09/11/2021
Trong ngày làm việc thứ hai, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19, các ĐBQH đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chỉ ra những vấn đề “nóng” được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm. Tôi và đông đảo cử tri đánh giá cao các ý kiến phát biểu  của ĐBQH tại phiên thảo luận. Đó đều là những ý kiến rất xác đáng, nhiều chiều, nói lên tiếng nói của cử tri, sát với thực tế. Chủ tọa điều hành tại phiên thảo luận linh hoạt, đổi mới… Qua phiên thảo luận, chúng ta thấy được đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2021 tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực như đã đề cập trong các báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Thực tế, đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 cho phép Chính phủ quyết định một số cơ chế đặc biệt, đặc thù đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch. Trước yêu cầu của thực tiễn, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt như Nghị quyết số 128/NQ-CP với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; triển khai quyết liệt, kịp thời các gói hỗ trợ về an sinh - xã hội; kêu gọi tài trợ và tiêm vaccine, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ vaccine trong cả nước, với quyết tâm thực hiện phương châm “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”. Đây đều là những quyết sách đúng đắn, là nền tảng quan trọng để phục hồi kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Trước dự báo đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế thế giới phục hồi không đồng đều, nhiều bất định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm, đứt gẫy chuối cung ứng, tiêu thụ vẫn hiện hữu…, tôi đồng tình cao với các nhóm giải pháp được nêu trong Báo cáo của Chính phủ nhằm khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Chính phủ cần kịp thời vinh danh, tuyên dương đúng công trạng cũng như kịp thời thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân cảm ơn các cá nhân, tổ chức (y tế, vũ trang...); đẩy nhanh tiến độ, phân bổ đồng đều vaccine phòng Covid-19, đặc biệt là vùng nông thôn (đơn cử, tỷ lệ tiêm chủng vùng nông thôn, miền núi ở Nghệ An còn thấp); sớm triển khai tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi để tạo miễn dịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần đánh giá đúng mức kết quả thực hiện mục tiêu kép; thực hiện tốt việc kiểm dịch các chốt giao thông không chỉ để lưu thông nhanh mà còn phải bảo đảm an toàn để phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để phát huy sức mạnh của toàn dân  và không lỡ nhịp với các nước… Đặc biệt, cần có thêm những đánh giá về tác dụng của công tác thông tin và truyền thông - lĩnh vực đã trở thành yêu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, liều thuốc tinh thần bảo đảm sức chống chịu lâu dài của Nhân dân đi qua đại dịch.

Diệp Anh