Cao Bằng: Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 26/11/2021, 06:04

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh như: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư theo Quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá thêm thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số khi thôn, bản, xã ra khỏi xã vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc trên địa bàn...

LÊ TUYẾT