Bắc Kạn: Ông Nguyễn Đăng Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

- 05:42, 10/09/2021

Sáng 9.9, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 4, bầu ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu đắc cử đạt 100%. Trước đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa X đối với ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng do đã được điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ nỗ lực với tất cả khả năng, trí tuệ cao nhất của mình, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế, sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe Nhân dân; học hỏi, kế thừa những thành quả và những kinh nghiệm quý của các thế hệ đi trước… để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hải Lam