Bắc Kạn: Tập trung những vấn đề cử tri quan tâm

- Chủ Nhật, 23/01/2022, 05:47 - Chia sẻ

Theo đánh giá tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022: Các cơ quan đã phát huy tính chủ động và nỗ lực thực hiện tốt phần công việc của mình, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và tham dự đầy đủ các hội nghị, phiên họp do mỗi bên tổ chức. Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp trong thời gian tới như: Thống nhất cách tổng hợp ý kiến giữa 3 bên khi TXCT; xem xét điều chỉnh báo cáo kết quả kỳ họp tại các cuộc TXCT với nội dung ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; chủ động thực hiện sớm việc chuyển các tờ trình cho HĐND trước mỗi kỳ họp...

VÂN NGUYỄN