Bắc Giang: Giám sát việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

- 06:05, 19/01/2022

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách ở ngoài các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Việt Yên, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án khi chưa có đầy đủ thủ tục về xây dựng, môi trường; còn 19 dự án chưa được thuê đất; có 14 dự án, chiếm 21,5% phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành… Đoàn đề nghị UBND huyện Việt Yên nâng cao chất lượng phối hợp thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TRẦN LY