Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

- Thứ Năm, 01/02/2024, 11:28 - Chia sẻ

Sáng 1.2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang đã khai mạc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XIX để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Thái; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng…

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng tuyên bố khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng cho biết: Kỳ họp thứ 15 là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của năm 2024, để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần luôn đồng hành, chia sẻ, trách nhiệm và chủ động, HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh để kịp thời giải quyết những nội dung, công việc đột xuất trong công tác quản lý nhà nước và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo các đột phá chiến lược, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các nút thắt, điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh.

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Chủ toạ điều hành kỳ họp
Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Các đại biểu dự kỳ họp

Với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng, đề xuất những giải pháp căn cơ để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách bảo đảm hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết, với quyết tâm trong năm 2024 phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; cùng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mang tính phấn đấu cao như: Thực hiện tốt phương châm bảo đảm "3 an” (an ninh, an sinh, an toàn), trong đó quyết tâm hoàn thành việc xoá 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ 100% gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở; hoàn thành khởi công xây dựng 100% trụ sở công an xã; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025…

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đại biểu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh

"Để thực hiện được hoàn thành nhiệm vụ trên, đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính tri và sự đồng thuận của Nhân dân; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm “3 dám”, “3 hơn”, “5 rõ” theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải “quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn”; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đổi mới phương pháp công tác bảo đảm bài bản, khoa học,“rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”…, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo", Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh.

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ Mười Lăm (kỳ họp chuyên đề) -0
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Chương trình phát triển đô thị Bắc Giang đến năm 2045; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bắc Giang; Đề án phân loại đô thị Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại II và Đề án phân loại đô thị Chũ đạt tiêu chí đô thị loại IV; Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2024 (đợt 1) và Nghị quyết về việc giao bổ sung biên chế giáo viên và điều chỉnh số lượng lao động hợp đồng năm 2024...

Bắc Giang khai mạc Kỳ họp thứ 15  -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm y viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc sở NN và PTNT Dương Thanh Tùng do chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Nguyễn Văn Thi; Giám đốc sở Y tế Nguyễn Thị Thu Hương được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Khánh Duy – Minh Anh
#