Hải Phòng chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

Bước đột phá phát huy nguồn lực con người

- 17:43, 27/07/2022

Tại Kỳ họp thứ 6 mới đây, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI đã chính thức thông qua Đề án “Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý”. Quyết nghị của HĐND thành phố được đánh giá là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội Khóa XV. Đồng thời, là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục phát huy tốt nhất nguồn lực con người phục vụ xây dựng và phát triển thành phố trước mắt cũng như lâu dài.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 6.700 tỷ đồng

Theo Đề án được thông qua, trong thời gian 5 năm từ 2022 - 2026, Hải Phòng sẽ dành hơn 6.718 tỷ đồng để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố. Cụ thể: Năm 2022 là hơn 1.015 tỷ đồng; năm 2023 là hơn 1.249 tỷ đồng; các năm từ 2024 - 2026 mỗi năm hơn 1.484 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và ngân sách cấp dưới.

Theo đánh giá của HĐND thành phố, Đề án được thông qua là cơ sở hết sức quan trọng để Hải Phòng xây dựng mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở năng suất, hiệu quả làm việc trong khả năng, phạm vi cân đối của ngân sách thành phố (ngoài nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền).


Bước đột phá phát huy nguồn lực con người
 -0
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Đề án bằng ứng dụng Kỳ họp số - di động lần đầu tiên được triển khai 

Như vậy, thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được chi tăng thêm. Các nhóm đối tượng được chi tăng thêm cụ thể gồm: Nhóm 1 - cán bộ, công chức cấp huyện trở lên làm việc trong các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý; cán bộ, công chức cấp xã và những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hiện đang làm việc tại các Hội đặc thù được Ủy ban Nhân dân thành phố giao biên chế.

Nhóm 2 - viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý và những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hiện đang làm việc tại các hội đặc thù được UBND thành phố giao biên chế.

Trong năm 2022, các đối tượng thuộc nhóm 1 khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được chi tăng thêm 0,6 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ; hoàn thành nhiệm vụ được chi tăng thêm 0,4 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với nhóm 2, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được tăng thêm 0,4 lần và hoàn thành nhiệm vụ được tăng thêm 0,2 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Sang năm 2023, các đối tượng nhóm 1 khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được tăng thêm 0,7 lần và hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 0,5 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với nhóm 2, khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng thêm 0,5 lần và hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 0,3 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Trong giai đoạn từ năm 2024 - 2026: Các đối tượng nhóm 1 khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được tăng thêm 0,8 lần và hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm 0,6 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với nhóm 2, khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng thêm 0,6 lần và hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng thêm 0,4 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Góp phần nâng cao hiệu quả khu vực hành chính công

Theo thống kế của Sở Nội vụ Hải Phòng, toàn thành phố hiện có trên 40.000 cán bộ, công chức, viên chức đang hoạt động tại các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể. Đánh giá chung cho thấy, mức thu nhập của đội ngũ này hiện chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng của một đô thị có quy mô lớn thứ 3 cả nước như Hải Phòng. Điều này, vô hình chung đã tác động ít nhiều đến quá trình thu hút nhân nhân tài vào làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.


Bước đột phá phát huy nguồn lực con người
 -0
Theo Đề án được thông qua, trong thời gian từ 2022 - 2026, Hải Phòng sẽ dành hơn 6.718 tỷ đồng để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố

Trước những bất cập của chính sách tiền lượng, từ nhiều năm gần đây, chính quyền thành phố luôn mong muốn có được cơ chế chính sách phù hợp để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Đây là yêu cầu chính đáng và cần thiết phải thực hiện, càng sớm càng tốt. Bởi, thống kê sơ bộ mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố hiện nay khoảng 65,3 triệu đồng/người/năm; các khoản phụ cấp theo lương khoảng 44,9 triệu đồng/người/năm. Như vậy, tính bình quân mức thu nhập hàng tháng mới đạt hơn 9 triệu đồng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền, cộng cả lương và phụ cấp mới đạt 83 triệu đồng/năm, bình quân tháng chỉ khoảng gần 7 triệu đồng.

Ngoài căn cứ là Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội thì thực tế về tiềm lực của thành phố những năm gần đây được đánh giá là đủ cơ sở để Hải Phòng triển khai hiệu quả Đề án này. Chẳng hạn như: Trong giai đoạn 2016  -2020, thành phố luôn giữ nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao (bình quân 13,94%/năm). Ngay cả thời điểm chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 (năm 2021, Hải Phòng vẫn có mức tăng trưởng GRDP 12,38%. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kết quả tăng trưởng của địa phương này cũng đạt hơn 11%.

Theo UBND thành phố, việc chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đây cũng là giải pháp động viên, khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố có hiệu quả công việc tốt tiếp tục phát huy, cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu phục vụ Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, tổ chức, địa phương…

MẠNH TUÂN