Kho bạc Nhà nước hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát nội bộ

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 06:14
Theo Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân, để thực hiện nhanh nhất, tốt nhất các nhiệm vụ của hệ thống kho bạc nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ thì hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.
Hoạt động nghiệp vụ tại kho bạc nhà nước Bác Ái, Ninh Thuận
Ảnh: Ngọc Tú

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

Hệ thống KBNN vừa tổ chức hội nghị kiểm tra, giám sát nội bộ góp phần phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kho bạc theo hình thức trực tuyến. Tại đây, ông Đinh Mạnh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra cho biết, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống luôn được lãnh đạo KBNN quan tâm, chỉ đạo nhằm chủ động phát hiện, chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch…

Từ năm 2016 đến nay, Tổng giám đốc KBNN đã ban hành 4 chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức 3 hội nghị chuyên đề và nhằm cảnh báo rủi ro trong hoạt động KBNN và các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Từ năm 2016 đến năm 2018, trung bình mỗi năm hệ thống KBNN thực hiện được trên 900 cuộc kiểm tra nội bộ. Trong 2 năm 2020 và 2021, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng phải thực hiện giãn cách xã hội, giảm khoảng 200 cuộc so với những năm trước.

Cùng với công tác kiểm tra thường xuyên, trong 10 tháng năm 2021, KBNN đã tiến hành gần 200 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị trong hệ thống về công tác quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập chương trình nghiệp vụ, bảo mật chứng thư số.

Theo ông Đinh Mạnh Tuấn, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp đánh giá khách quan, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phát hiện kịp thời các sai sót nghiệp vụ, hành vi vi phạm gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý. Đồng thời, giúp cho KBNN các cấp thấy được những sai sót trong hoạt động và những vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định mới... Kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống. Việc tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh đều theo đúng quy trình.

Kiểm tra, giám sát từ xa theo phương thức điện tử

Thời gian tới, KBNN sẽ tăng cường kiểm tra nội bộ; xây dựng và vận hành hệ thống giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt, KBNN sẽ từng bước chuyển từ phương thức kiểm tra thủ công trực tiếp tại trụ sở KBNN là đối tượng được kiểm tra sang thực hiện kiểm tra, giám sát từ xa theo phương thức điện tử; hướng tới triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ KBNN…

Tổng giám đốc KBNN Trần Quân nhấn mạnh, để thực hiện nhanh nhất, tốt nhất các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của hệ thống KBNN nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thì hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Theo đó, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố quyết liệt chỉ đạo, triển khai tốt việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống KBNN; gắn kết quả kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của người đứng đầu KBNN các cấp, với công tác đánh giá, xếp loại công chức, công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, có biện pháp thiết thực để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; xử lý nghiêm, điều chuyển ngay các công chức có thái độ phục vụ kém.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu thực hiện linh hoạt công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với diễn biến dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra trực tiếp, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa. Cùngvới đó, tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng hệ thống giám sát từ xa việc sử dụng chứng thư số và các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến; xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát.

Tổng giám đốc KBNN cũng yêu cầu nghiên cứu, triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ trong hệ thống KBNN; từng bước xây dựng khung quản lý rủi ro trong hoạt động KBNN, tập trung vào nội dung trọng yếu có tính chất rủi ro cao; thực hiện nghiêm việc luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

Hà Lan