Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách trong toàn hệ thống

- 06:26, 14/02/2022 -
Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực (thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính) và có được sự hài lòng của 99,4% khách hàng. Cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022.

Tất cả vì khách hàng 

KBNN tỉnh Thái Nguyên là một điển hình về cải cách hành chính trong hệ thống kho bạc. Năm 2021, đơn vị này đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa nghiệp vụ. Cùng với mở rộng phối hợp thu, ủy nhiệm thu, chi ngân sách với các ngân hàng thương mại, KBNN tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, đơn vị đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị khối an ninh, quốc phòng). Chứng từ chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 96%.

99,4% khách hàng hài lòng với sự phục vụ của các đơn vị trong hệ thống kho bạc
Ảnh: T.Linh

Bên cạnh đó, các đơn vị trong hệ thống KBNN tỉnh Thái Nguyên chủ động cập nhật niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc; tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của KBNN... Qua đó minh bạch các quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công…, tất cả vì mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tương tự, năm 2021, KBNN tỉnh Quảng Nam cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống sang ISO 9001:2015, xây dựng và tổ chức đánh giá các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực. ISO 9001:2015 gồm 9 thủ tục về quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua công tác kiểm soát thu - chi ngân sách qua kho bạc. Áp dụng hệ thống này, cán bộ kho bạc xử lý công việc nhanh chóng và khoa học, hiệu quả; quy trình thực hiện công việc được kiểm tra chặt chẽ; bảo đảm hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn, công khai và minh bạch; các quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho khách hàng. Đồng thời, KBNN tỉnh Quảng Nam đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến hầu hết các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách. Điều này mang đến nhiều lợi ích cho cả kho bạc và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Năm 2021, KBNN triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống kho bạc với kết quả hài lòng đạt 99,4%. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong cải cách hành chính, KBNN tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2020.

Cải cách đồng bộ trên 6 lĩnh vực

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, những năm qua, KBNN luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Về cải cách thể chế và thủ tục hành chính, KBNN đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; gắn kết chặt chẽ việc đổi mới cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn tiền, tài sản nhà nước.

Về cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, hệ thống KBNN đã nghiêm túc thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy; triển khai quyết liệt và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin cả trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ. “Năm 2021, KBNN đã xây dựng và ban hành kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin KBNN đến năm 2030 và sẽ quyết liệt triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của KBNN và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số”, ông Cường cho biết.

Mới đây, KBNN ban hành Kế hoạch triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống. Theo đó, KBNN gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng chức năng chi lương qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị; tiếp tục triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách. Đồng thời, tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để việc thực hiện được thuận lợi.