Thái Nguyên

Chuyển đổi số tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

- Thứ Hai, 01/11/2021, 06:29
Nghị quyết số 01 về Chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 định hướng tới năm 2030 của Thái Nguyên với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 vươn lên nằm trong nhóm 10. Thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu ghi nhận được những kết quả tích cực và đây cũng là tỉnh đầu tiên có Ngày Chuyển đổi số.

Trước đó, ngày 3.6.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với sứ mệnh dẫn dắt và định hướng cho các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho một số địa phương, trong đó, lựa chọn Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên triển khai Chương trình.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập
Ảnh: Anh Hiến

Thúc đẩy chính quyền số

Theo thống kê, hiện UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố 1.231 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện cung cấp và thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hệ thống Cổng thông tin điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình trực tuyến đang vận hành tốt và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, để thúc đẩy xây dựng chính quyền số theo hướng đô thị thông minh, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai những mô hình rất sáng tạo, mang tính thí điểm để nhân rộng. Tiêu biểu phải kể đến là mô hình “Phòng họp không giấy” được TP. Thái Nguyên triển khai từ đầu tháng 6.2021 đến nay. Theo đó, mô hình được áp dụng tại các phiên họp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Giám đốc Sở TT-TT Thái Nguyên Đỗ Xuân Hòa cho biết, trước năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Thái Nguyên chỉ khoảng trên 30%, sau khi Nghị quyết đi vào đời sống, nhiều địa phương phải khâm phục Thái Nguyên khi tỷ lệ DVCTT đủ kiều kiện đã 100% lên mức độ 4. Trước kia tất cả các cuộc họp đều ngồn ngộn giấy tờ, hiện nay đã được số hóa, chuyển sang cuộc họp không giấy. Hệ thống văn bản dùng chung, hệ thống quản lý văn bản y tế điều hành được đưa lên cổng thông tin cấp tỉnh, huyện, xã.

 Văn bản chỉ đạo từ những người đứng đầu tỉnh đến cấp xã chỉ trong vòng “1 nốt nhạc”. Bình quân mỗi quý khoảng 800.000 văn bản điều hành đươc gửi trên hệ thống. Hệ thống này giúp tiết kiệm 2 - 3 tỷ đồng/quý. Nếu tính cả 9 tháng năm 2021 thì đến nay cũng phải tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng tiền văn bản giấy tờ, ông Hòa thông tin thêm.

Với việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập. Bao gồm cả thiết bị di động; 100% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; trên 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Để đạt mục tiêu này, ngay từ tháng 7.2020, tỉnh Thái Nguyên đã đưa vào khai thác, vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC), đặt tại trụ sở UBND tỉnh. IOC được coi là “bộ não số” của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển, cho phép kết nối những trường thông tin, trích xuất dữ liệu; tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền… một cách công khai và minh bạch.

Mô hình phòng họp không giấy tại Thái Nguyên
Ảnh: Anh Hiến

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, Thái Nguyên đề ra 37 nhiệm vụ ở cả 3 trụ cột chính, trong đó 8 nhiệm vụ phát triển xã hội số; 11 nhiệm vụ phát triển kinh tế số; 13 nhiệm vụ xây dựng chính quyền số và 5 nhiệm vụ xây dựng hạ tầng đô thị thông minh. Kế hoạch cũng đưa ra 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số gồm: Y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, du lịch.

Phát triển kinh tế số 

Cùng với thúc đẩy chính quyền số, tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế số. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 3.000 doanh nghiệp số; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; phổ cập mạng di động 4G/5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; đặc biệt phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng.

Kinh tế số là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh Thái Nguyên đã có những bước đi khá vững chắc. Đối với phát triển kinh tế số, tỉnh đã thí điểm giải pháp quản lý cây thông minh, xây dựng hệ thống quản lý cây xanh thông minh trên bản đồ số, hoàn thành cơ bản các chức năng, cập nhật thông tin 315.000 cây... Ngành công thương tỉnh đã xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh xăng dầu trực tuyến, hệ thống hỗ trợ thu hút đầu tư, quản lý cụm công nghiệp trực tuyến của tỉnh. Ngành điện lực đã triển khai dịch vụ cung cấp điện mới cho khách hàng được thực hiện 100% qua phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số đối với cả bên mua và bên bán điện…

Trong kinh tế số, Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch 200ha khu công nghệ thông tin tập trung tại Yên Bình (TP. Sông Công). Thái Nguyên đã chọn được chủ đầu tư là doanh nghiệp ngoài ngân sách, thu hút được những tập đoàn rất lớn, chuyên sâu về công nghệ để tham gia xây dựng hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung. 

Tỉnh đã ban hành quyết định lựa chọn chủ đầu tư và họ đang làm các bước theo quy định. Ông chủ đầu tư sẽ xây dựng toàn bộ hạ tầng khu công nghệ thông tin, như đường sá, khu nghỉ dưỡng, nghiên cứu, sản xuất, cây xanh, hạ tầng trung tâm… Sau khi xây dựng xong, sẽ bắt đầu thu hút các tập đoàn công nghệ. 

Đánh giá về quyết tâm chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định, Thái Nguyên là một trong những địa phương đầu tiên xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Tỉnh cũng đã lấy ngày 31.12 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên - là địa phương đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số.

“Đây là sự kiện ghi dấu ấn và là hoạt động thường niên sau này giúp tỉnh đánh giá, nhìn nhận kết quả thực hiện chuyển đổi số; tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp, kết nối cung, cầu chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số”, ông Hùng khẳng định.

Anh Hiến