Hải quan đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
19:42 05/11/2022
Cắt giảm các chứng chỉ không phù hợp với biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình
21:21 01/10/2022
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương
19:16 15/09/2022
Phấn đấu hơn 90% người dân hài lòng về thực hiện thủ tục hành chính vào năm 2025
18:32 15/09/2022
Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc tại Đà Nẵng
19:03 06/09/2022
Chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số
06:53 03/09/2022