Trách nhiệm nêu gương

- Thứ Năm, 18/08/2022, 05:05

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có kết luận một số nội dung liên quan đến việc nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh mở tiệc chia tay linh đình.

Theo đó, với cương vị Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, ông Ninh Văn Chủ đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Vi phạm của ông Ninh Văn Chủ gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để xảy ra việc Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Quảng Ninh vi phạm quy định của Đảng. Thiếu sót, khuyết điểm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật nhưng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật ông Ninh Văn Chủ và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành trước ngày 25.8.

Việc nguyên Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc tổ chức tiệc chia tay trước khi về hưu gây xôn xao dư luận thời gian qua... Sau đó, vị nguyên Giám đốc này giải thích rằng buổi tiệc là do Câu lạc bộ Giám đốc CDC miền Bắc tổ chức họp tại Quảng Ninh để bàn kế hoạch công tác phòng chống dịch, đồng thời, kết hợp tổ chức chia tay, bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm cho người khác. Đây là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ, không liên quan đến ngân sách nhà nước, các bộ phận tự đóng góp, tự xử lý.

Tuy nhiên, giải thích này khó thuyết phục bởi khi thành viên của một cơ quan nghỉ hưu, nghỉ chế độ, tùy từng nơi, tùy điều kiện sẽ có hình thức chia tay phù hợp, ít khi tổ chức rình rang. Mặt khác, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Đảng cũng nêu rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong; nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị. Cụ thể như Quy định số 37-QĐ/TW, thay thế Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, trong đó có nội dung nghiêm cấm đảng viên tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi… Mới đây nhất là việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành hướng dẫn một số điều về phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị...

Vậy nên, cho dù là cán bộ, đảng viên đương chức hay chuẩn bị hoặc đã về hưu phải luôn ý thức rằng chưa thể và không thể chấm dứt mọi ràng buộc về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước. Phải luôn xác định rõ rằng, dù đã về hưu, nhưng là đảng viên nên vẫn phải và càng phải gương mẫu, không chỉ với bản thân, gia đình, xã hội mà còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ninh Hà