Đẩy nhanh tiến độ dự án theo chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 43/2022/QH15

- Thứ Tư, 28/02/2024, 11:14 - Chia sẻ

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình, tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thi công các công trình dự án đầu tư năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 43/2022/QH15…

Nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã có các buổi giám sát tại Cục Thuế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh để có những đánh giá cụ thể về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15. Từ thực tiễn công tác triển khai, các đơn vị đã nêu bật những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn giám sát đánh giá cao UBND tỉnh đã quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, kịp thời để thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Cụ thể, sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn từng bước phục hồi; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý, năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 59,8 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại buổi giám sát - ảnh: Văn Đạt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Văn Đạt

Các chính sách về miễn, giảm thuế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đầu tư phát triển và chính sách tiền tệ được thực hiện hiệu quả. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra được giảm trên địa bàn tỉnh là hơn 439 tỷ đồng cho trên 1.315 doanh nghiệp. Tại Lạng Sơn, các chương trình cho vay phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cũng mang lại tín hiệu tích cực. Theo đó, cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 430 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội trên 255,4 tỷ đồng; cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP hơn 52 tỷ đồng…

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành, UBND một số huyện, thành phố đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề thành viên đoàn giám sát quan tâm như: việc triển khai một số chương trình, dự án; tỷ lệ doanh nghiệp được giảm thuế năm 2022 chưa cao; việc cân đối ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, hỗ trợ chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp; điều chỉnh dự án đầu tư, tiến độ giải ngân dự án; cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh…

Trao đổi với các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn khẳng định: để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với hồi phục nhanh và phát triển bền vững.

Tỉnh triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo chính sách của Chính phủ và địa phương...

Chủ trì buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Triệu Quang Huy ghi nhận những kết quả đạt được của UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, các ngành sản xuất đã dần phục hồi nhưng còn chậm, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phải cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh và người lao động. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế. Một bộ phận người lao động thiếu và mất việc làm, thu nhập giảm. Các cơ chế, chính sách về quy hoạch, kế hoạch đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, bất động sản, nhà ở, đầu tư còn nhiều "điểm nghẽn"...

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện công tác quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả ngồn vốn đầu tư. Cùng với đó, tăng cường giám sát quá trình, kết quả thực hiện các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Phong Nam