Dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Minh bạch trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở

- 08:58, 28/04/2022 - Hà An
Xây dựng dự thảo Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở nhằm hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã nhấn mạnh điều này tại Hội thảo Góp ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 26.4, tại Hà Nội.

Mọi công dân đều bình đẳng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu rõ, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, văn bản thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó có việc thực hành dân chủ trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp 2013 và định hướng của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. “Đây là dự thảo luật rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị, pháp lý to lớn” – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 74 điều. Dự thảo luật bổ sung nhiều điểm mới so với trước đó. Theo đại diện Bộ Nội vụ, dự thảo Luật đã bổ sung nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Tránh dân chủ hình thức

Nhấn mạnh vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở của các cấp công đoàn, trong các doanh nghiệp, ông Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đề nghị bổ sung quy định Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành luật này.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Đỗ Cao Thượng phát biểu

Trong khi đó, đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam khẳng định, Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở là luật được nhiều chủ thể trông chờ. “Việc ban hành luật sẽ giúp cho việc thực hiện dân chủ được tốt hơn” – đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam tin tưởng. 

Mục đích xây dựng dự án Luật nhằm hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu

Trên cơ sở đó, đại diện Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị, luật cần đưa ra những quy định cụ thể để có những công cụ tham chiếu trong việc đưa ra những nội dung đối thoại của người lao động và tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu cho rằng, quy định công khai tình hình sản xuất, kinh doanh được nhiều đơn vị, người lao động quan tâm. Trong nội dung này, người lao động rất quan tâm tới vấn đề đơn giá, tiền lương, những vấn đề liên quan tới điều chỉnh năng suất, chất lượng lao động… Những vấn đề này khi được luật hoá thì việc công khai thông tin sẽ giúp cho người lao động có thể nắm bắt được. Để thực hiện được việc này, đề nghị ban soạn thảo có nghiên cứu, tham khảo đặc thù của các ngành nghề.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho rằng, dự án Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều chủ thể. Do đó, dự án Luật này cần được kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, thể chế hóa chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, luật phải xử lý tốt được mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, để thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Cho rằng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần tiếp cận dưới góc độ chính trị - pháp lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, dân chủ là phải thực hiện hàng ngày. Luật này phản ánh mối quan hệ giữa người dân với chính quyền, giữa cấp dưới với cấp trên. Do đó, quy định quyền cho người dân thì phải cân nhắc để bảo đảm khả thi, bảo đảm nguồn lực để thực hiện, ông Hiểu nhấn mạnh.

Hà An