Lợi ích kép!

- 21:23, 25/04/2022 - Khương Ninh
Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá gồm giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở đối với tổ chức, doanh nghiệp hoặc nơi đăng ký thường trú đối với cá nhân. Cơ quan tổ chức đấu giá theo đề xuất là công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Hình thức thực hiện là Bộ Công an giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến...

Quyền của người trúng đấu giá là được ký hợp đồng với cơ quan tổ chức đấu giá để xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá; được sử dụng biển số trúng đấu giá; khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu. Khi thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá... Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương...

Thực tế, vấn đề đấu giá biển số đã đặt ra từ khá lâu những nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai vì những vướng mắc trong quy định của pháp luật, cho dù đấu giá biển số xe có nhiều lợi ích. Cụ thể là đáp ứng một số nguyện vọng của người dân trong việc sở hữu và sử dụng biển số xe. Thứ hai, đem lại nguồn ngân sách cho Nhà nước. Thứ ba, thông qua đấu giá biển số xe, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt, bảo đảm vừa đăng ký, quản lý biển số nói chung và biển số xe tham gia giao thông nói riêng. Đồng thời bảo đảm công bằng, khách quan trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước và quyền lợi nhu cầu người dân về sử dụng biển số theo sở thích và ý muốn.

Nhấn mạnh về việc nên tổ chức đấu giá biển số xe, một chuyên gia từng phân tích: Quan niệm về biển số xe đẹp và nhu cầu sở hữu biển số xe đẹp rất phổ biến trong văn hóa của người Á Đông, trong đó có nước ta. Và thực tế, nhu cầu này đã phát triển thành trào lưu. Từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khác nghiên cứu xây dựng đề án đấu giá biển số xe. Nếu việc này được thực hiện sớm hơn thì sẽ rất tốt vì cấp biển số xe ô tô qua phương thức đấu giá sẽ mang đến "lợi ích kép" là hạn chế được tiêu cực và bất cập trong cấp biển số xe. Tiếp đó là tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Dù việc đấu giá biển số xe là việc nên làm, tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ rộng hơn cũng sẽ vẫn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh những bất cập nếu cách triển khai không tốt. Bởi vậy, điều quan trọng là việc đấu giá biển số xe cần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản. Khi thực hiện việc cấp biển số xe qua đấu giá tức người dân bỏ tiền ra để sở hữu thì cần được coi là tài sản vĩnh viễn của họ. Khi không có nhu cầu sử dụng, có quyền chuyển nhượng cho người khác. Đặc biệt, phải bảo đảm quá trình đấu giá diễn ra công khai, minh bạch dưới sự giám sát của cả cơ quan quản lý Nhà nước và người dân.

Khương Ninh