Ủy ban Kinh tế tổ chức tọa đàm về dự thảo Luật PPP