Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh tiếp Tham tán chính trị, Đại sứ quán Trung Quốc