Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức hội nghị mở rộng