Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, trao quyết định nghỉ hưu đối với các Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII ở Quốc hội

Trân trọng và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai