ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang): Phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô