Họp báo quốc tế về chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV