Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp