Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội thảo về cơ cấu lại nền kinh tế