Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hội đồng Châu âu