Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới