Hướng dẫn tiêu chí mới xác định ca nghi mắc COVID-19