Trao Quyết định của Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội