Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội nghe báo cáo về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021